Ko mēs daram?

Impact Hub Liepāja veicina Latvijas sabiedrības ilgstspējīgu attīstību un līdzdalību inovatīvās un radošās iniciatīvās, iedrošinot sabiedrību kopumā un atsevišķus tās dalībniekus uz pašizaugsmi, uzņēmīgumu un ilgtspējīgu domāšanu, īpaši akcentējot “zaļās” domāšanas elementus.

Impact Hub Liepāja organizē kompetences paaugstināšanas pasākumus, t.sk. uzņēmēju un praktisko projektu vadītāju pieredzes stāstu vakarus, personības izaugsmes seminārus, pielietojamo prasmju apmācības ar mērķi rosināt sabiedrībā uzdrīkstēšanos un paplašināt kontaktu tīklu.

Biedrība galvenokārt uzrunā un darbojas ar auditoriju sākot no 15 gadu vecuma (skolēni) līdz 30 gadu vecumam (studenti, topošie uzņēmēji un speciālisti). 

Komanda

Salvis Roga


Impact Hub Liepāja uzņēmīguma un iesaistes veicināšanas aktivitātes, pašizaugsmes un uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu nodrošināšana
📧 salvis.roga@impacthub.net

Edijs Brauners

Impact Hub Liepāja stratēģijas izstrāde, resursu plānošana un projektu vadība

📧 edijs.brauners@impacthub.net


Zane Feldmane

Impact Hub Liepāja biedru piesaiste, sabiedrības zināšanu paaugstināšanas aktivitāšu koordinēšana un asistēšana projektu vadībā 

Dana Liniņa

Impact Hub Liepāja kopienas vadītāja
📧 liepaja@impacthub.net

Ralfs Roga

Impact Hub Liepāja biedrības valdes loceklis. Organizē jauniešu nometnes, tai skaitā Biznesa skolu un moderē citus kompetences paaugstināšanas pasākumus. 

Daira Bērtule

Impact Hub Liepāja sabiedrisko attiecību vadība un sociālo mediju administrēšana
📧 daira.bertule@impacthub.net

Linda Roga


Impact Hub Liepāja projektu vadība un telpu nomas administrēšana
📧 linda.roga@impacthub.net

Mērķi

Aktīvas pilsoniskas līdzdalības sekmēšana

Tolerances un izpratnes veicināšana un sabiedrības saliedēšana

Indivīdu atbildības un cieņas vairošana

Sociālo un politisko procesu analīze

Iedzīvotāju un valsts un pašvaldību sadarbības veicināšana

Sabiedrības interešu pārstāvēšana

Veselīgu dzīvesveida un sportisko aktivitāšu veicināšana

Nacionālo un starptautisko attiecību un projektu attīstīšana

Aktivitātes

Tīklošanās un pieredzes apmaiņa

Impact Hub Liepāja ir gan fiziska, gan abstrakta ekosistēma, kurā kopā nāk profesionāļi, jaunie uzņēmēji, skolēni, studenti, iedzīvotāji, valsts un pašvaldības pārstāvji, lai radītu jaudīgu, savstarpēji izdevīgu un iedvesmojošu mijiedarbību. 

Uzzini vairāk>>>

Viedās tehnoloģijas un energoefektivitāte

Impact Hub Liepāja ir magnēts tehnoloģiskām inovācijām un energoefektīviem risinājumiem. Uzkrātās zināšanas par zaļām tehnoloģijām un viediem risinājumiem regulāri tiek nodotas dažādām sabiedrības grupām un uzņēmumiem, rīkojot seminārus, vebinārus un individuālas tikšanās.

Uzzini vairāk>>>

Izglītība un atbalsts jaunajiem uzņēmumiem un START-UPiem

Impact Hub Liepāja nepārtraukti strādā pie praktisku un teorētisku zināšanu pārneses starp mentoriem ar ilggadēju pieredzi un jaunajiem uzņēmumiem. Biedrība ar īpašu atbildību attiecas pret izpratnes veidošanu un iedvesmojošu stāstu, kā arī jaunu zināšanu nodošanu jauniešu auditorijai.

Uzzini vairāk>>>

Ilgtspējība un zaļā domāšana

Impact Hub Liepāja ilgstpējīga attīstība ir biedrības darbības stūrakmens. Nodrošinot sadarbības vidi, biedrības biedri, draugi un sadarbības partneri var savstarpēji dalīties praktiskos risinājumos un individuālos skatījumos par ekonomiskajiem, vides un sociāliem ilgstpējības jautājumiem.

Uzzini vairāk>>>

Instagram

Pirkumu grozs