Ko mēs daram?

Impact Hub Liepāja veicina Latvijas sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un līdzdalību inovatīvās un radošās iniciatīvās, iedrošinot sabiedrību kopumā un atsevišķus tās dalībniekus uz pašizaugsmi, uzņēmīgumu un ilgtspējīgu domāšanu, īpaši akcentējot “zaļās” domāšanas elementus.

Impact Hub Liepāja organizē kompetences paaugstināšanas pasākumus, t.sk. uzņēmēju un praktisko projektu vadītāju pieredzes stāstu vakarus, personības izaugsmes seminārus, pielietojamo prasmju apmācības ar mērķi rosināt sabiedrībā uzdrīkstēšanos un paplašināt kontaktu tīklu.

Biedrība galvenokārt uzrunā un darbojas ar auditoriju sākot no 15 gadu vecuma (skolēni) līdz 30 gadu vecumam (studenti, topošie uzņēmēji un speciālisti). 

Komanda

Zane Feldmane

Impact Hub Liepāja valdes locekle
Projektu un pasākumu plānošana un koordinēšana

Ralfs Roga

Impact Hub Liepāja valdes loceklis. 
Nometņu organizēšana, pasākumu plānošana, moderēšana

Ilze Šupstika

Projektu koordinēšana, mārketinga vadība un biedru piesaiste

📧 ilze.supstika@impacthub.net

Dana Liniņa

Impact Hub Liepāja sociālo mediju administratore & sabiedrisko attiecību speciāliste

Linda Roga

Impact Hub Liepāja projektu vadība un telpu nomas administrēšanaMērķi

Aktīvas pilsoniskas līdzdalības sekmēšana

Tolerances un izpratnes veicināšana un sabiedrības saliedēšana

Indivīdu atbildības un cieņas vairošana

Sociālo un politisko procesu analīze

Iedzīvotāju un valsts un pašvaldību sadarbības veicināšana

Sabiedrības interešu pārstāvēšana

Veselīgu dzīvesveida un sportisko aktivitāšu veicināšana

Nacionālo un starptautisko attiecību un projektu attīstīšana

Aktivitātes

Tīklošanās un pieredzes apmaiņa

Impact Hub Liepāja ir gan fiziska, gan abstrakta ekosistēma, kurā kopā nāk profesionāļi, jaunie uzņēmēji, skolēni, studenti, iedzīvotāji, valsts un pašvaldības pārstāvji, lai radītu jaudīgu, savstarpēji izdevīgu un iedvesmojošu mijiedarbību. 

Uzzini vairāk>>>

Viedās tehnoloģijas un energoefektivitāte

Impact Hub Liepāja ir magnēts tehnoloģiskām inovācijām un energoefektīviem risinājumiem. Uzkrātās zināšanas par zaļām tehnoloģijām un viediem risinājumiem regulāri tiek nodotas dažādām sabiedrības grupām un uzņēmumiem, rīkojot seminārus, vebinārus un individuālas tikšanās.

Uzzini vairāk>>>

Izglītība un atbalsts jaunajiem uzņēmumiem un START-UPiem

Impact Hub Liepāja nepārtraukti strādā pie praktisku un teorētisku zināšanu pārneses starp mentoriem ar ilggadēju pieredzi un jaunajiem uzņēmumiem. Biedrība ar īpašu atbildību attiecas pret izpratnes veidošanu un iedvesmojošu stāstu, kā arī jaunu zināšanu nodošanu jauniešu auditorijai.

Uzzini vairāk>>>

Ilgtspējība un zaļā domāšana

Impact Hub Liepāja ilgstpējīga attīstība ir biedrības darbības stūrakmens. Nodrošinot sadarbības vidi, biedrības biedri, draugi un sadarbības partneri var savstarpēji dalīties praktiskos risinājumos un individuālos skatījumos par ekonomiskajiem, vides un sociāliem ilgstpējības jautājumiem.

Uzzini vairāk>>>

Instagram